Songs of a System av Johanna Byström Sims

Ett ljudverk i fyra satser

Under våren och sommaren 2021 följde konstnären Johanna Byström Sims ett forskarlag vid Queen Mary University of London och fick där inblick i deras forskning på hur immunsystemet förändras vid åldrande. Hon tog del av deras experiment i labbet, analysarbete och veckovisa möten och utifrån detta växte ett ljudverk i fyra satser fram.
Det sätt som forskarna fokuserar på människans allra minsta beståndsdelar, där man zoomar in och ut från ämnet och där varje upptäckt leder vidare till nya frågeställningar är inte helt väsensskilt från den konstnärliga praktiken. Under det här arbetet dök det upp många tankar omkring det mänskliga och det ledde också till en undran över hur livets kärna egentligen kan låta? Körens röster förmedlar denna process - människan sjunger människan. Kören som framför verket heter A Capriccio och leds av kompositören och dirigenten Anton Leanderson-Andréas.

Johanna Byström Sims bor och verkar i Sala och Stockholm. Hon är utbildad vid Bretton Hall College i England och School of Visual Art i New York och hennes konstnärliga praktik spänner från ljud till skulptur, video och teckning.

A Capriccio är en blandad kör från Eskilstuna bestående av 16 korister. Kören bildades 1994 och leds sedan 2012 av Anton Leanderson-Andréas. Repertoaren är blandad, men ofta med fokus på nutida och nyskriven musik.

Forskarlaget vid QMUL leddes av Dr. Sian Henson och i arbetsgruppen ingick Dr. Jonas Byström, Johannes Schroth och Connor Garrod-Ketchley.

Projektet genomförs med medel från Konstnärsnämnden.

10 juni 2023 kl 17.00 - 18.00

Hålltider:

Insläpp kl 17.00-17.10
Körframträdande: 17.15-17.30
Forskarpresentation: 17.40-18.00

Fika till självkostnadspris finns.
Varmt välkomna!