9-24 okt
I utställningen Vägsjälen har vi sammanfört tre olika konstnärer; Nina Mangalanayagam, Eric Magassa och Meline Höijer Schou. I sin konst bearbetar de temat identitet, hur man försöker hitta sin plats i tillvaron, känslan av att inte höra hemma eller hur man skapar sig en ny identitet för att handskas med tillvaron. Nina Mangalanayagam är bildkonstnär och arbetar med fotografi och rörlig bild. I utställningen visar hon verket Balancing act, en split sceen video. Eric Magassa arbetar med många olika discipliner. Hans bilder ifrån serien The Lost series är performativt fotografi, här utskrivet som fototapet. Meline Höijer Schou arbetar också med många olika uttryck alla med en stark energi och nerv. Här visar hon video och teckning som skapar frågor och ifrågasätter. Läs mer
Söndag 14 november 2021

Dubbelkonsert

Välkommen på dubbelkonsert med elektronica giganterna från Gävle: AKB och Slim Vic! Klockan 17.30, söndag den 14 nov, slår vi upp dörrarna till mysfika. Klockan 18.00 börjar konserterna som håller på till kl 18.40. Don't miss! Läs mer
22 oktober 2021
Välkomna att söka till grupputställningen: <strong> MOMENT 22. </strong> Utställningen lånar sitt namn från Joseph Hellers anti-krigsroman (Catch-22) och betecknar ett omöjligt cirkelresonemang som gör att man hamnat i ett dödläge. Temat är fritt för egen tolkning. Utställning kommer ta plats på Köttinspektionen, Uppsala 19 Feb - 6 Mars 2022. Vi planerar ett speciellt event 22/2-22. Medverkande konstnärer ersätts enligt MU-ram avtalet. Läs mer
30 okt- 14 nov 2021

Sergei Prokofiev (RUS)

"Jag säger ofta att jag inte accepterar verkligheten, att jag motsätter mig den. Eftersom jag inte kan påverka den direkt, gör jag det i konsten genom att tala om politik och därmed tillägna mig, eller befria, delar av rummet i Ryska federationen. Jag är född och uppvuxen i Moskva, centrum för statsmakten, där jag insupit det omgivande landskapets politisering. Entropin i Ryska federationens rum är oerhört stor, liksom dess olämplighet för daglig mänsklig samverkan. Och denna överdrivna centralisering har lett till en katastrof i det ryska landskapet. Men för mig som konstnär kommer den till nytta. Spänningen som uppstår mellan mig och omgivningen föder min praktik." Sergei Prokofiev Läs mer
Måndag den 4 oktober 2021
Residensvisning! En koreografi som utforskar kroppens rörelser i relation till röstens, där vokala uttryck blir fysiska, blir till dans. Läs mer
lördag 23 oktober 2021

om konstnärsrollen

Seoulbaserade Young Hae Chang Heavy Industries ställde ut på Köttinspektionen covidvåren 2021 och gjorde då en performance som de kallar "The Talk Talk". Då vi inte kunde visa den för så många, på grund av restriktionerna, vill vi ta igen detta och bjuda våra besökare på en helkväll med film, fika och musik. Först har vi fixat fika (till självkostnadspris), sedan tittar vi på filmen, åtföljt av en paneldiskussion om konstnärsrollen med Johanna Uddén, Fredrik Strid, John Rasimus och Anna-Karin Brus, som alla fyra är verksamma som curators och konstnärer i olika omfattning. Slutligen avslutar vi kvällen med mingel och mys till tonerna av god musik, så länge vi orkar. Varmt Välkomna! Läs mer
12 September 2021
Polari Speaking Sex behandlar språk både som en väg till gemenskap och säkerhet, men också som en säker plats i sig; en hemlig form av kommunikation som verktyg för att uttrycka, dela och utföra queer glädje, queer njutning, queer intimitet och queer erotik i offentligheten. Läs mer
4-5 September 2021
Bitch är en soloföreställning som sker för en publikmedlem i taget och är någon slags exorcism av dans, ljud och röstritualer. En Bitch kommer ta hand om dig och ta dig på en resa som förvandlar nutida dans till ritualer inspirerade från häxkonstens historia. Läs mer
Fredag 11 juni 2021

Residensvisning

Tova Gerge och Britta Kiessling visar material ur en alldeles ny och pågående process genom en koreografisk och rumslig undersökning av människors relationer till (fantasi-)hundar. Läs mer
Lördag 5 juni 2021

Workshop med Ellinor Ljungkvist

Koreografen Ellinor Ljungkvist håller i en workshop på Köttinspektionen den 5 juni, en workshop som är en del av hennes forskningsprojektet Meditation. I workshopen kommer deltagare att utforska meditation, skrivande och improvisation. Workshopen riktar sig till både dansare och dansintresserade. Läs mer

Pages