Ytan under

Charlotte Nordin och Anna Tedestam

En utställning med två konstnärer som arbetar med lera.

Charlotte Nordin och Anna Tedestam arbetar båda med lera och har beröringspunkter med varandra på flera sätt. Charlotte Nordin är född i Sverige men bor nu i Schweiz där hon är utbildad och arbetar. Lera har varit hennes uttrycksätt sedan åtta år tillbaka och hennes verk är ett möte mellan installation, skulptur och performance där även besökarna är inbjudna till att medverka. Hon kommer att använda tre ton rå lera och fylla ett rum i en installation som hon kallar Totem. Verket är förgängligt och finns bara till under utställningsperioden.

Anna Tedestam arbetar med bränd glaserad keramisk skulptur. Serendipity; att söka en sak och finna en annan är hennes utställningstitel. Skulpturerna uppstår i mötet mellan det medvetna och det undermedvetna och tar form ur drömmar och konkreta tankar. Hon arbetar också med att forma skräp och sedan gjuta av, glasera och bränna och på så sätt ge evig form.
Anna tog sin kandidatexamen på Konstfack, glas och keramik nu i våras och har redan fått och genomfört offentliga uppdrag.

Mötet mellan de här två konstnärerna kommer att bli starkt och häpnadsväckande.

VÄLKOMNA!

Vernissage 19 augusti 2017
Öppet: 19/8-10/9 2017
Öppettider: ons-fre 15-19
lör-sön 12-16
Kulturnatten:
Performance 15:00 Charlotte Nordin
Öppen lerverkstad 12-15
Fri entré

Opening 19 of august 2017
Kulturnatten:
Performance 15 Charlotte Nordin
Workshop sculpturing with clay 12-15
Open 19/8-10/9 2017
Opening hours: wen-fri 15:00-19:00
sat-sun 12:00-16:00