When dancing was done with the lungs

When dancing was done with the lungs är en koreografi som utforskar kroppens rörelser i relation till röstens, där vokala uttryck blir fysiska, blir till dans. Med utgångspunkt i andningen som koreograferande metod rör vi oss genom vokala uttryck som ljudit över de gränser som socialt och ideologiskt dragits kring det djuriska, hysteriska och barbariska. Vilken kropp framträder när vi befinner oss i gränslandet för det vi uppfattar som mänsklig röst? Vilken etik och affekt uppstår av att se, lyssna, tolka och befinna sig nära en sådan kropp?

"When dancing was done with the lungs" är ett uppföljande arbete till trions ljudkoreografi From a throat of flesh (2018), och kommer ha premiär på Weld, Stockholm hösten 2021 (26-28 november).

Moa Franzén (SE) är verksam som konstnär, skribent och koreograf.Hennes praktik innefattar även rollen som redaktör, dramaturg, pedagog och curator. Franzén har en MFA i Nya performativa praktiker från Stockholms konstnärliga högskola, och en BA från Kungl. Konsthögskolan och Kunsthøgskolen i Bergen. Franzéns praktik kretsar kring koreografi och skrivande som interrelaterade praktiker, med ett särskilt intresse för rösten som performativt material och uttryck. Hon arbetar huvudsakligen med performance och textverk i intersektionen mellan konst, koreografi och litteratur.

Kajsa Wadhia (SE) arbetar konstnärligt och kuratoriellt mellan fälten performance och koreografi och har en MA i Nya Performativa Praktiker från Stockholms Konstnärliga Högskola, 2015. Mellan 2007-2014 var hon medlem i och konstnärlig ledare för det feministiska scenkonstkollektivet Arena Baubo. Hennes aktuella konstnärliga undersökningsområde kan sammanfattas som spekulativ feminism, med intresse för magiska formler, sci-fi, alternativa framtidsnarrativ och materiell ekokritik. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performanceduon ”The Disengaged Free Jazz Orchestra” som är aktuell med arbetet “Spells & Compost” (2019) på Köttinspektionen, Uppsala och Gislaveds Konsthall det här året.

Tove Salmgren (SE) arbetar som dansare, koreograf, kurator och pedagog. Hon har en MA i koreografi från Stockholms konstnärliga högskola, och sedan 2016 leder hon tillsammans med konstnären Kajsa Wadhia, Köttinspektionen Dans, en konstnärsdriven plattform och plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala. Tove har de senaste decennierna arbetat som frilansande dansare i en mängd koreografiska verk nationellt och internationellt, och de senaste åren är hon anställd som Adjunkt i performativ praktik på SKH, Stockholm. Som koreograf utforskar hon förskjutna perspektiv och verklighet, ofta genom små och relativt anspråkslösa medel, utifrån intresset att förhandla vad konst (och icke konst) kan göra och vara.

Torsdag den 16 september kl 19.00 (ca 35 min lång visning) OBS INSTÄLLD

Ny tid: Måndag den 4 oktober kl 18.00

Residensvisning av "When dancing was done with the lungs"

Fri entré men förbokning krävs. Skicka ett email till info@kottinspektionen-dans.se och uppge ert namn, datum och antal biljetter.