We Swim in One Water

Anastasia Savinova

Utställningen We Swim in One Water behandlar det intima sambandet mellan olika organismer, ömtåliga ekosystem och framtidens osäkerhet. Den undersöker hur allt sammanflätas och hur vi ständigt tar form som en del av något större. Vad betyder det att leva tillsammans, i ett ständigt utbyte av energier och fysisk materia med de mänskliga och de icke-mänskliga andra?
Konstverket berör världens skönhet och sublimitet å ena sidan men å andra sidan vår konstanta ångest för vad som kommer med klimatförändringar och massutrotningar. Naturens ordning och förutsättningar omflyttas i en snabbt föränderlig värld – våra romantiska uppfattningar om naturen dör ut som naiva, samtidigt som något nytt, märkligt och kanske även skrämmande tar dess plats.
Utställningens narrativ utspelas på en symbolisk strand – i gränslandet där vattnet möter en bit mark. Havet kopplar samman allt på geografisk, biologisk och andlig nivå. Drivande varelser från okända avlägsna platser har sköljts upp för att söka nya boplatser. Strandinvånarna – hybridskulpturerna är sammansatta av olika strandfynd och ready-mades som ger oss bleknande minnen om utrotade arter eller kommande nya arter i en avlägsen framtid som cyborg-dinosaurier. Ena delen står för det naturliga, kroppsliga, sexuella, animala och det som finns invärtes. Den andra delen representerar människans närvaro och påverkan som en slags antropocena utväxter på organiska kroppar. Antingen genom samlevnad eller konkurrens - dessa hybrider berör tankar om det transcendentala och det permanenta, det döda och levande, infödda och främmande, det sinnliga och kalla.
Stranden är som en odefinierad arkeologisk tidsrymd; en plats som rymmer både genesis och apokalyps; Eros och Thanatos, en lekfull sammankomst och en letargisk dröm, skönhet och katastrof. Framtidens drivved sköljs upp på land. Sköldpaddsskalen är fyllda med frigolit. Stenarna och fossilerna är täckta med rosa tuggummi. Trädstammarna är bevuxna med metallmossa. Här möts kultur och natur, här pågår det förflutna, nutid och framtid samtidigt - allt förenas på denna strand. Vi simmar i ett vatten: vi lever tillsammans i en evigt pågående interaktion, och våra kroppar tränger igenom varandra, ibland till och med utan att märka det.

Mer information kommer i augusti 2020.
Välkomna!
-------------------------

Samtidigt öppnas utställningen Playing around!
16:00 den 14 augusti 2020
Konstnärsduon Katze & Krieg visar ett Live performance Playing around!
OBS! Max 17 personer kan följa med. För att säkra sin plats kan man föranmäla sig till info@haka.nu
Detta är ett samarbete mellan Galleri Strizzi och Köttinspektionen.

-------------------------
ANASTASIA SAVINOVA
We Swim in One Water

For the moment is Anastasia Savinova working on her solo exhibition at Köttinspektionen. She tells us:
"The work addresses the intimate connections between organisms and fragility of ecosystems. In this work I am interested in how everything is intertwined, and how we are always emerging as a part of something greater. What does it mean to live together, in a constant exchange of energy and physical matter with human and non-human Others."

We will publish more information in August 2020.
Welcome!

Utställningen pågår
14 - 30 augusti 2020

Samtidigt pågår utställningen Playing Around! med konstnärsduon Katze & Krieg från Tyskland. Performance kl 16:00 14 augusti.

Öppet
ons-fre kl 15-19
lör-sön 12-16

Mer information kommer inom kort.

Välkomna!