We Swim in One Water

Anastasia Savinova

Just nu arbetar Anastasia Savinova med en separatutställning We Swim in One Water ( Vi simmar i Samma vatten) till Köttinspektionen. När vi under början av sommaren pratar om vad hon vill göra har hon berättat:
"I denna utställning arbetar jag med frågor som rör sammankopplingen mellan olika organismer och vårt sköra ekosystemet. Jag intresserat mig för hur allt flätas ihop och hur vi kan uppstå som en del av något större. Vad betyder det att leva tillsammans i konstant utbyte av energi och fysisk materia? Mellan det mänskliga och med det icke mänskliga, de andra."

Vi kommer med mer information i augusti 2020.
Välkomna!

-------------------------
ANASTASIA SAVIONOVA
We Swim in One Water

For the moment is Anastasia Savinova working on her solo exhibition at Köttinspektionen. She tells us:
"The work addresses the intimate connections between organisms and fragility of ecosystems. In this work I am interested in how everything is intertwined, and how we are always emerging as a part of something greater. What does it mean to live together, in a constant exchange of energy and physical matter with human and non-human Others."

We will publish more information in August 2020.
Welcome!

Utställningen pågår
14 - 30 augusti 2020

Öppet
ons-fre kl 15-19
lör-sön 12-16

Mer information kommer inom kort.

Välkomna!