Två solon under samma kväll

Köttinspektionen Dans har för avsikt att stötta det lokala initiativet "Dansfiket" på en återkommande basis, genom att upplåta lokalerna till dessa. Dansfiket leds av konstnären och koreografen Maud Karlsson, som dessutom huserar Köttinspektionen under hela vecka 42, då hon curaterat ett program där hon bjuder in koreografen Helena Franzén.

2 solon/1 kväll

Två nya solon av dansarna och koreograferna Helena Franzén och Maud Karlsson.

"Extended – Vilka minnen lämnar dansen?"

Ett nytt solo av och med koreografen Helena Franzén
. Franzén djup dyker i det solistiska arbetet med verket Extended. Denna gång är det hon själv som dansar, ”det är nu eller aldrig”… som hon själv uttrycker det.
 Hon fortsätter sitt utforskande kring idéer som rör tid, sinnesförnimmelser och det mänskliga minnet. Är det möjligt att återerövra och hävda sin äganderätt till ett fysiskt minne? Tillsammans med Håkan Jelks projektioner och kompositören Jukka Rintamäkis melankoliska ljudlandskap, skapas olika meditativa tillstånd, där människa, koreografi och natur existerar på samma villkor.


”att jag i frihet rör vid ordlösa hemligheter”
/Ingmar Bergman om filmen ”Persona”

Koreografi och dans: Helena Franzén
Musik: Jukka Rintamäki
Kostym: Helena Franzén/ Skrädderikompaniet LiLaRo
Projektioner och foto: Håkan Jelk
Kontakt: Producent lena.uhlander@gmail.com, www.helenafranzen.se

"Me, myself and I"
Ett solo under utveckling av och med koreografen Maud Karlsson.

Karlsson har breddat sitt uttryckssätt till att inkludera bild och objekt och arbetar här med en del av utställningsidén Ryggtavlor. Hennes skulpturala ryggar får gestalta några sidor av hennes personlighet och hon brottas med de som pockar på, de som är svåra att hantera, de som döljs och de som är outvecklade. Hur navigerar vi bland våra olika röster om begär, prestation, resignation och rädsla och vilken sida kommer att ta över?

Koreografi, dans, skulptur och röst: Maud Karlsson
"Me, myself and I" görs med stöd från Kulturenheten Dans.
Kontakt: www.maudsart.se

Lördagen och Söndagen
Den 21 och 22 oktober kl 19.00

Ingen förbokning
Fri entré!

(Alla publika evenemang under DANS paraply är fri entré, enligt en policy vi har om att tillgängliggöra dansen för alla).