Revolve elsewheres

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst. Sedan starten 2016 har festivalen rört sig mellan olika platser i Uppsala med omnejd. Årets festival - Revolve elsewheres vill lyfta fram performancekonstens förmåga att skapa alternativa platser i relation till tid, rum och rådande maktordning.
Vilka rum skapar den konstnärliga processen och var befinner den sig i relation till vår gemensamma plats? Som åskådare är vi delaktiga med personliga erfarenheter och minnen. Ett universum möter ett annat och konstnären är alkemisten som frammanar ett nytt ‘här och nu’ genom det befintliga. Hur kan vi närma oss denna alternativa plats? Hur besöker vi dessa världar från vår egen värld, och vilken är platsen där det sker?

Festivalen presenterar konstnärer och konstnärskap som på olika sätt rör sig bortom det dominerande narrativet och tar in det mer-än-mänskliga, genom processer som förhandlar och upplöser idéer om centrum och periferi, där det som ofta faller utanför vår uppmärksamhet utgör händelsens centrum. Under två dagar bjuds publiken in att ta del av ett intensivt program på två platser – Uppsala konstmuseum och omgivningen kring Wiks slott, ett kulturlandskap med rik biologisk mångfald. Revolve elsewheres presenterar flera platsspecifika verk och vissa av dem anknyter också till utställningen En postum resa in framtiden på konstmuseet. Här utforskas den sinnliga och imaginära världen jämte frågor om utarmningen av jordens resurser och förlust av biologisk mångfald. Det imaginära erbjuder också läkande processer - ett återförtrollande av världen, där länken till ett arkaiskt förflutet kan förnimmas.

Konstnärer

Eglė Budvytytė (NL/LT)
Jafar The Superstar (SE)
Gustaf Broms (SE)
Kristin Nango (NO)
My Lindh (SE)
Norberto Llopis Segarra (ES)
Paz Rojo (ES)
Sepideh Khodarahmi (SE)
Cecilia Germain (SE)

Revolve elsewheres är organiserad och curerad av Köttinspektionen dans och Uppsala konstmuseum i nära samarbete med Verksamhetsutvecklare dans, Kulturenheten Region Uppsala samt dansprojektutbildningen på Region Uppsala folkhögskola.

Curatorer: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum
Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, Köttinspektionen Dans

For information in English go to:
https://kottinspektionen-dans.se/en/

Revolve elsewheres
Uppsala konstmuseum 12 maj
Wik slottsområde 13 maj
För full information om programmet gå till
https://konstmuseum.uppsala.se/besok-museet/revolve-elsewheres-2023/