Revolve Corporeality 5-7 maj

Revolve Performance Art Days 2022 återuppstår, livlig och egensinnig, med två inställda festivaler bakom sig. Festivalen riktar nu fokus mot den livs levande kroppen med alla dess verkligheter och metamorfoser, och den kroppsliga erfarenheten som bärare av en egen sorts sanning. Utopiska tankar om kroppen slår mot verkligheten och verkligheten slår mot kroppen. I glappet däremellan sipprar amorfa former fram - missanpassade, lekfulla, poetiska - revolterande mot de normer och begränsningar som den större samhällskroppen uppbär och försvarar.
I linje med detta presenteras verk inom festivalen som belyser hur patriarkala och koloniala strukturer historiskt har kategoriserat människor som djuriska, hysteriska och barbariska. Här träder också den mänskliga rösten fram som medskapare till kroppens blivande. Välkommen till en fullödig festival där det lekfulla samsas med samtida realism och det spekulativa i form av dans, performance och olika visuella uttryck.

På köttinspektionen: CHOREO-VOCAL DIALOGUES

Årets program på Köttinspektionen riktar fokus mot den ljudande kroppen i skärningspunkten mellan vokalitet och koreografi, och sammanlänkas av en feministisk kritik som utforskar hur kropp och röst hänger samman som medskapare till varandras blivande. Programmet samlar konstnärer som undersöker olika vokala materialiteter och horisonter; via andning, koreografi och sång. Kurerat av Köttinspektionen dans i samarbete med konstnären Moa Franzén.

SITE-SPECIFIC SINGING (WORKSHOP)

Miyuki Inoue (JP/NL)
6 maj kl 17.00-19.00 Biljetter här
7 maj kl 17.00-19.00 Biljetter här
Miyuki Inoue har praktiserat Site-Specific Singing på en mängd olika platser såsom kyrkor, tunnlar, trapphus, lekplatser och i naturen. Genom att använda sig av platsspecifika ekon, klanger och rumsliga kompositioner och ibland med hjälp av upphittade föremål, använder, förflyttar samt placerar hon röst(er) i relation till sina observationer av utrymmet. Workshopen börjar med en röstuppvärmning och sedan ges workshopdeltagarna förslag på sätt att interagera med Köttinspektionens utrymmen och föremål genom att använda rösten. Workshopen avslutas med en kollektiv föreställning i Site-Specific Singing.
CIRCULARLY TENDER, LILT RESPLENDENT

Cara Tolmie (GB), Em Silén (SE)
7 maj kl 20.00-20.45 Biljetter här
Föreställningen leker med en praktik av ljudande vid in- och utandning, vokala fantasier och självlindrande beröring med syftet att förskjuta rösten mot och genom olika delar av kroppen bortom munnen. När rösten långsamt framträder genom en fokuserad uppmärksamhet på andning, affiniteter, njutning och cirkulation blir i praktiken en övning i multisensoriskt lyssnande. Ett utrymme öppnas där radikal känslighet och ömhet värderas som kunnande.
WHEN DANCING WAS DONE WITH THE LUNGS

Moa Franzén, Tove Salmgren, Kajsa Wadhia (SE)
7 maj 21.00-21.45 Biljetter här
When dancing was done with the lungs är en koreografi som utforskar kroppens rörelser i relation till röstens, där vokala uttryck blir fysiska, blir till dans. Med utgångspunkt i andningen som koreograferande metod rör vi oss genom vokala uttryck som ljudit över de gränser som socialt och ideologiskt dragits kring det djuriska, hysteriska och barbariska. Vilken kropp framträder när vi befinner oss i gränslandet för det vi uppfattar som mänsklig röst? Vilken etik och affekt uppstår av att se, lyssna, tolka och befinna sig nära en sådan kropp?

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Festivalen arrangeras av: Uppsala Konsert & Kongress / Uppsala Stadsteater / Uppsala konstmuseum / Köttinspektionen dans

Revolve Corporeality
5-7 maj

Biljetter och mer info om hela programmet på www.revolveperformanceart.se

På Köttinspektionen:

6 maj
17.00-19.00
Miyuki Inoue (JP/NL)
Workshop: Site-Specific Singing

7 maj
17.00-19.00
Miyuki Inoue (JP/NL)
Workshop: Site-Specific Singing

20.00-20.45
Cara Tolmie (GB)
Circularly Tender, Lilt Resplendent

21.00-21.45
Moa Franzén, Tove Salmgren, Kajsa Wadhia (SE)
When dancing was done with the lungs