Residensvisning

Sprunget ur behovet av att mötas utanför de egna trygga ramarna, samlade sig en grupp Uppsala-anknutna konstnärer som till vardags arbetar med ljud på olika sätt, från att ljudet innehar en central position till att ljudet är någonstans i bakgrunden. Nätverket består av tonsättare, musiker, ljuddesigner samt ljud-bild- och scen-konstnärer. Under några veckor i sommar har alla haft tillgång till Köttinspektionens lokal och där har olika processer korsats och samexisterat och bli alltifrån ljudkonst till videoverk, performance, konserter och installationer. Den 9 augusti bjuder vi in allmänheten till en residensvisning där vi gör ett nedslag i detta sammelsurium av processer, för alla att ta del av: VÄLKOMNA!

Deltagande konstnärer:

Jenny Sunesson, är verksam inom field recording, konceptuell ljudkonst, live collage och video. Platsen och hennes eget liv utgör grunden för alternativa undersökningar av nutidssamhällets normer och hierarkier.

Johanna Byström Sims, bor och verkar i Sala och Stockholm. Konstnär som jobbar med ljud, teckning och skulptur. Hennes audiovisuella kompositioner bygger på ett undersökande av vår omvärld som härrör från den bitterljuva upplevelsen av att vara människa.

Lina Persson, verksam i Stockholm. Bildkonstnär och forskare vid stockholms konstnärliga högskola. Arbetar med performativt världsbyggande, ofta med rörliga bilder i installationer.

Rebecka Holmström, är en Stockholms- och Uppsala-baserad konstnär som arbetar med såväl ljud som bild och rum. Hennes arbeten rör sig ofta kring de förskjutningar som uppstår genom traderandet av berättelser, varelser och kroppar.

Anna Haglund, scenkonstnär, ljuddesigner och kompositör. Tog examen från StDH 2013 och har sedan dess varit verksam framförallt inom scenkonstfältet. Arbetar ofta med deltagarbaserade verk.

Jessica Faiss, verksam i Uppsala. Konstnär som arbetar främst med video, måleri och installationer. Skapar små meditativa fickor i vardagen genom att filma och skildra resor/rörelser och deras monotona förlopp.

Anna Einarsson, är en tonsättare och sångerska vars musikaliska uttryck spänner över jazz, konstmusik och elektronisk musik Hon har släppt sju album med egen musik, varav två för de allra yngsta lyssnarna. I verklistan finns bl. a. opera, kör, jazzmusik och interaktiva verk för dator och instrumentalister. Sedan 2017 kan också Anna titulera sig konstnärlig doktor i musik.

Anna-Karin Brus, verksam i Uppsala. Konstnär och musiker som arbetar med collage som arbetsmetod. I både i ljud och bild, skapar hon nya helheter av disparata delar.

Vi anpassar oss till rådande restriktioner för att hindra spridningen av Covid19 visruset.

Öppet 12-16 sön 9 aug 2020

Vi anpassar oss enligt riktlinjerna för att minska spridningen av Covid19.