Röstens korn – musik och poesi

Alma Kirlic, röst och poesi
Anna Kroeker, violin
Girilal Baars, röst, theremin, mm
Matias Bjørnstad, saxofon
Thommy Wahlström, saxofon, mm/em

En musikföreställning skriven till Alma Kirlic poesi. Ett sökande efter röst och poesi som förmedlar annat än ord och rör sig utanför den verbala logikens insuttna rum.
Musiken är komponerad av Girilal Baars och Thommy Wahlström och framförs i en kvartett med Anna Kroeker och Matias Bjørnstad, med Alma Kirlic som läser sin egen poesi.

Konsert

8 december 2016

19.00-21.00