A Point of No Return

Koreografen Mikko Niemistö (FIN) är inbjuden att ha residens på Köttinspektionen i oktober, då han tillsammans med Jan Nyberg and Tuuli Vahtola kommer arbeta med, och presentera verket Point of No Return.

A Point of No Return är en koreografisk väv av ljud som låter dansarnas kollektiva minnen transformeras till ljud och toner, till historier, till abstraktion. Samlade historiska citat från århundraden filtreras genom dansarnas kroppar, röster och minnen, vilket framkallar en ömtålig komposition som möter det levande - den dödliga människokroppen. Språk och kött materialiseras i ett kontiuum och bearbetar historier skrivna och berättade under hela vår tid. De överlappar, förändrar formen och degenereras - som den döende människoarten.

”What ever happens – and death always does happen – we will have been and nothing can change that. Not even death itself.” -Rosi Braidotti in ”The Ethics of Becoming- Imperceptible” (2006)

Koreografi och performance: Mikko Niemistö, Jan Nyberg and Tuuli Vahtola
I samarbete med: Köttinspektionen dans, c.off, Kekäläinen & Company och Mad House Helsinki
Stöttat av: Arts Promotion Centre Finland

Läs mer om konstnärerna och om arbetet på www.kottinspektionen-dans.se

Fredagen den 11 oktober kl 19.00
A Point of No Return
Koreografi och performance: Mikko Niemistö, Jan Nyberg and Tuuli Vahtola

Ingen förbokning

Välkomna!