Playing around, Katze and Krieg

14 augusti – 30 augusti, 2020 Köttispektionen, Uppsala
Öppnande: 14 aug, kl.15 – 19
Performance: 14 aug , kl.16

katze und krieg
utställning och live performance

De Kölnbaserade konstnärerna Julia Dick och katharinajej har arbetat tillsammans som en duo under namnet katze und krieg sedan 2007. I slowmotion och klädda i de vackraste balklänningar har de shoppat i snabbköpet, eller så har de skrikit och vrålat och slagit mot stängsel och gatlampor i de finare stadsdelarna i städer - bara för att släppa loss de inre djuriska känslorna – eller använt ett landningsnät och stavar för att fånga förbipasserandetill deras harem. Deras interventioner har genomförts i såväl tysktalande länder som internationellt.

På fredag den 14 aug kl.16 kan man ta del av deras nya experimentella performance Playing around.
Katze und krieg leker utomhus i det offentliga rummet. De använder de ting de hittar, barfota, öppna för vad som kan hända. De undersöker vad som är lek, hur kan man leka, när slutar man att leka och varför. Vad händer när vuxna leker i det offentliga rummet. Performencen tar ca en timme, startar på Köttinspektionen och avlutas med ett coronaanpassat samtal på Köttinspektionen. Alla deltagare får med sig hörlurar för att kunna följa performancen diskret på avstånd men ändå höra vad som sägs. Under utställningstiden 14 aug - 30 aug kan man ta del av filmad dokumentation av duons tidigare performances på Köttinspektionen.

Inga förväntningar
Inget fördömande
Ingen planering
Inget mål
Ingen press
Ingen manipulation
Inget tvång
Ingen makt
Ingen överlägsenhet
Ingen innebörd
Ingen teori
Ingen förkunskap
Ingen stelhet
Inget förflutet
Ingen framtid
Ingen avsikt
Inget allvar

Högst 17 besökare får följa utomhusföreställningen så om du vill vara säker på att få en plats, anmäl dig för att ta del av performancen till info@haka.nu

Besök konstnärsduons hemsida för mer information https://www.katzeundkrieg.de/home.html

Utställningen är ett samarbete mellan Galleri Strizzi, Köln och Köttinspektionen, Uppsala

August 14 – 30, 2020 Köttispektionen, Uppsala
Opening: August 14, 3 – 7 pm
Performance: August 14, 4 pm

katze und krieg
exhibition and live performance

The Cologne-based artists Julia Dick and katharinajej have been working together as a duo under the moniker katze und krieg since 2007. In slow motion and clad in the most beautiful ball dresses they go shopping at the supermarket, or, they scream their heads off while beating the hell out of fences and street light posts in the clean and tidy neighbourhoods of the city - just in order to release their reawakened “inner animality” - or use a landing net and rod to catch passersby for their harem. Their interventions have been realized in German-speaking countries as well as internationally.

At Köttinspektionen katze und krieg are showing a selection of documentation videos of their performance work and on a wide screen. On the course of the opening weekend a limited group of visitors is allowed to take place of the interim showing of their new performance playing around.

interim showing of the performance:

playing around

no expectations
no judgements
no planning
no aim
no pressure
no manipulation
no compulsion
no power
no superiority
no meaning
no theory
no foreknowledge
no rigidity
no past
no future
no intent
no severity

katze und krieg are playing around in public space. They use what they find at situ, barefoot, open for what`s about to happen. Come and witness their play!

Maximum 17 visitors are allowed to follow the outdoor performance on the 14th of August, 4 pm.
Please sign up to take part of the performance. Write an email to: info@haka.nu The exhibition will be on view from August 14 – 30, 2020 the opening is on August 14, 3 – 7 pm.

Visit the artist duo’s website for further information: https://www.katzeundkrieg.de/home.html

Performance kl.16, 14 aug
Utställningen pågår mellan den 14 - 30 aug 2020
Om du vill vara säker på att få en plats för att ta del av performancen, anmäl dig till info@haka.nu

Samtidigt pågår utställningen We swim in one water med Anastasia Savinova.

Öppet
ons-fre kl 15-19
lör-sön 12-16

Välkomna!