OPEN CALL FOR CURATORS

Vi går igenom alla ansökningar just nu, vecka 5, och återkommer så fort vi kan.
Vi vill ge besked inom en två veckor.

Köttinspektionen Konst jobbar med externa curatorer under 2019. Välkommen med din ansökan senast den 13 januari 2019. Ansökan ska innehålla: koncept, deltagare och budget som ej överstiger 50 000 kr. Vi har två utställningsperioder, i ansökan skriver ni vilken av dem ni önskar. De är lite olika i disponering av tid, se att det går att genomföra projektet inom givet datum. Längst ner på sidan hittar du projektbeskrivning med allt som du behöver till din ansökan (4 sidor).
ANSÖKAN SKICKAS TILL: opencallcurator@gmail.com

DATUM 1)
Byggstart fr o m: 13/5-19
Utställningsperiod: 18/5-9/6 2019
Nedmontering t o m: 11/6-19

DATUM 2)
Byggstart: fr om 26/8 -19
Utställningsperiod: valfritt vecka 35
Nedmontering sker 15/9 (kväll) och 16/9 (morgon)
Under denna utställningsperiod har vi en curatorskanditat från Ryssland. Hen ingår i ett EUNIC-program och handleds av Haka.

Maila om frågor till: opencallcurator@gmail.com

INFORMATIONSTRÄFF 5 december 2018 kl 18:00-19:00 Välkomna till Köttinspektionen, vi kommer presentera huset och ge information till er som planerar att ansöka till Open Call 2019. Det pågår en utställning som vi visar hur vi byggt, men vi tar även en noggrannare titt på lokalen. Ni får möjlighet att se vad det finns för utrustning, teknik och annat som ger er inspiration till ett sammanställa en ansökan. Nedan finns bilder och en ritning av lokalerna.

-------------------------------------------------------------------------------------
IN ENGLISH:
We are working and making a sellection right this week, 31/1 and hope to be able to give you an answer as soon as possible.

Köttinspektionen Art works with external curators in 2019. Welcome to apply by January 13, 2019. The application must contain: concept, participants and budget (not exceeding 50,000 kr). We have two exhibition periodes, describe in the application which one you are interested in. Look at the differenses of the two dates, make sure you have a realistic working plan.
Down below you find 4 pages in english with details of projectplan.
SEND APPLICATION TO: opencallcurator@gmail.com

DATE 1)
Building starts: 13/5-19
Exhibition : 18/5-9/6 2019
Dismantling deadline: 11/6-19

DATE 2)
Building starts: 26/8 -19
Exhibition period: (open for suggestion of opening week )
Dismantling 15/9 (evening) and deadline 16/9 (morning/lunch)
During this Project periode we have a EUNIC canditate from Russia, who will be part of practical work at site/ helping hand. He/she will be supervised by Haka.

Do you have questions? Email: opencallcurator@gmail.com

INFORMATION EVENING december 5th 2018 at: 18:00-19:00 Welcome to Köttinspektionen, we will present the house and provide information for those of you who are planning to apply for the Open Call 2019. We will show you the on-going exhibition, but we also take a closer look at the space. You will have the opportunity to see the equipment and technology that are available, but also other things that will inspire you to compile an application. Take a look below at the pictures and the blue print.

ANSÖKNINGEN ÄR STÄNGD!
APPLICATION PERIOD IS CLOSED!
Övriga ansökningar skickas till
Kottinspektionen@gmail.com
---------------------------------------

SENASTE ANSÖKNINGSDATUM:
Den 13 januari 2019 för båda projekten
1) Maj 2019
2) Augusti 2019
---------------------------------------
APPLICATION DEADLINE
January 13, 2019 for both projects
1) May 2019
2) August 2019
----------------------------------------

For more info email:
opencallcurator@gmail.com