OPEN CALL

TECKNING på Köttinspektionen.

2017, 20:e maj till 4:e juni 2017

(scroll down for an english version)

Vi söker professionella konstnärer som arbetar med teckning. Alla typer av material, former och format välkomnas bara den är starkt kopplad till teckning som konstform. Vi söker nationellt och internationellt.

Sista ansökningsdatum 15 mars 2017

Hur? Du skickar in en epost-ansökan till opencallkottinspektionen2017@gmail.com

Vad? Du presenterar dig själv och ditt konstverk med max 400 tecken och 3-4 bilder på konstverk du vill ansöka med, gärna pdf-fil med lågupplösta bilder. Lägg gärna till länk till din hemsida, instagram eller annat ställe där vi kan se mer av din konst och din cv. Se till att ansökningen är kortfattad och enkel att förstå.

Kostar det att ansöka? Nej det kostar inget.

Köttinspektionen: lokalen är karaktärsfull och det är bra om du har en uppfattning om hur ditt verk kan samspela med den. Vid urvalet tar vi hänsyn till att det går att visa verken hos oss. Besök gärna något evenemang eller se bilder på vår hemsida.

Jury: Urvalet av konstverk görs av oss som driver konsten på Köttinspektionen. Vi är fem konstnärer som ingår i konstnärsgruppen Haka. Vi har curerat nationella och internationella utställningar och projekt ihop sedan 2002.

Utställningsperiod: 20 maj-4 juni 2017.

Avtal: Köttinspektionen ger utställningsersättning till deltagande konstnärer enligt MU- ramavtal. Konstnären står själv för produktionskostnad av verken, men Köttinspektionen kan vara behjälplig vid uppbyggnadskostnad, frakt och försäkring. Inför utställningen upprättas arbetsplan och kontrakt mellan konstnär och Köttinspektionen för gott samarbete. Köttinspektionen är icke kommersiell men tar vid försäljning 20% i provision.

Besöksadress: Köttinspektionen, Strandbodgatan 3 Uppsala, Sverige

För frågor skriv till: opencallkottinspektionen2017@gmail.com

Köttinspektionen drivs med stöd från Uppsala Kommuns Kulturnämnd, Kulturrådet och Kultur och Bildning.

OPEN CALL :

DRAWINGS at Köttinspektionen

May 20 to June 4, 2017.

Köttinspektionen are looking for professional artists who work with drawings. All types of materials and formats are welcome as long as they connect to drawing as an art form. Both Swedish and international artists are invited.

Application deadline: March 15, 2017.

How to apply?
Send your application by e-mail to opencallkottinspektionen2017@gmail.com

What to include?
Present yourself and the art piece/pieces with which you want to apply in a brief text (400 characters max) and 3-4 images (please use .pdf with low resolution). Also please include your CV and a link to your website, instagram or other sites where we can see more of your art works. Please make your application as brief and clear as possible.

Cost?
Applying is free.

Köttinspektionen:
Köttinspektionen is a artist run cultural plattform and our exhibition hall has an industrial feel. If you want to familiarize yourself with how it looks and how your drawings might fit, please check our website: www.kottinspektionen.org or our Facebook page www.facebook.com/kottinspektionen/ for images.

Jury:
The selection of works is done by the curatorial group Haka who runs Köttinspektionen Art. Haka has curated national and international exhibitions and projects since 2002.

Agreement:
Köttinspektionen compensate the participating artists according to national Swedish recommendations and and we will write an agreement between the artist and Köttinspektionen. Köttinspektionen is a non commercial art space, but will take 20% commission if Köttinspektionen successfully sold an art piece.

Address:
Köttinspektionen, Strandbodgatan 3 Uppsala, Sweden

For further questions write: opencallkottinspektionen2017@gmail.com

With the support of: Uppsala Kommuns Kulturnämnd, Kulturrådet and Kultur och Bildning

Welcome!

DRAWINGS at Köttinspektionen
May 20 to June 4, 2017.

Köttinspektionen are looking for professional artists who work with drawings. All types of materials and formats are welcome as long as they connect to drawing as an art form. Both Swedish and international artists are invited.

Application deadline: March 15, 2017.