Maria Pogorzhelskaya - Lycka till och från

måleri av Maria Pogorzhelskaya

Köttinspektionen presenterar en utställning av Maria Pogorzhelskaya - en målare som under sin långa karriär i konsten blivit en lyhörd observatör som med måleriets hela kraft skildrar livets stillhet och oväsen.

I utställningen Lycka till och från visas målningar från serierna Pojkar med IPads, Masker och Flickor. Bakom varje serie finns en personlig berättelse. Historier som konstnären genomlevt själv, liksom många av oss.

Maria Pogorzhelskaya jobbar med postmedialt måleri. Bakom alla målningar här ligger fotografier som hon tagit själv eller hittat i det oändliga internetbruset. Fotografiets uppdrag att dokumentera förlängs med måleriets förmåga att transformera ögonblicket till evighet. När man ser Marias målningar skapas en känsla av lätthet, sunnanvind, lycka. Den vita duken lyser ibland fram bland snabba halvtransparanta penseldrag, och döljs ibland bakom starka färgytor som balanseras av snabba spretiga linjer. Rörelse och stillhet som måleriska medel skapar inte bara genomtänkta kompositioner utan harmonierar också med de bilder som konstnären skapar framför oss.

Happiness on and off

paintings by Maria Pogorzhelskaya

The Meat Inspection presents an exhibition by Maria Pogorzhelskaya - a painter who, during her long career in the art, has become a responsive observer who, with all the power of painting, depicts the stillness and noise of life.

The exhibition Happiness on and off shows paintings from the series Boys with IPads, Masks and Girls. Behind each series is a personal story. Stories that the artist lived through herself, as did many of us.

Maria Pogorzhelskaya works with postmedial painting. Behind all the paintings here are photographs that she has taken herself or found in the endless internet noise. Photography's mission to document is extended with the ability of the painting to transform the moment into eternity. When you see Marias paintings, a feeling of ease, whirlwind, happiness is created. The white canvas is sometimes illuminated by fast semi-transparent brush strokes, and is sometimes hidden behind strong color surfaces that are balanced by fast, dashed lines. Movement and stillness as painterly means not only create thoughtful compositions but also harmonize with the images that the artist creates in front of us.

VERNISSAGE
LÖRDAG 18 JANUARI
Invigning 14:00
Öppet:12:00-16:00

Utställningen pågår 18 januari - 2 februari 2020
Öppettider:
ons-fre 15:00-19:00
lör-sön 12:00-16:00
Fri entré