Konsert med N Beabella/Zavala

Det är svårt att gå på en spelning med Natalie Beabella och lämna salongen utan ett leende. Musiken, som är full av värme, böljande arrangemang och insiktsfulla texter på spanska skapar en mjuk atmosfär att vila i. Liliana Zavala hämtar influenser från många olika traditioner. Grammy nominerades i år för sitt album som Årets folkmusik. Hon har en stark tro på musiken och konstens positiva inverkan på människan och dess kraft att beröra hjärtan. Det är detta som är hennes drivkraft och största anledning till att hon valt att arbeta med musik. De kommer att framföra egna och traditionella låtar från Latinamerikas världen!

It's hard to listen to Natalie Beabella and leave the salon without a smile. The music, which is full of warmth, undulating arrangements and insightful lyrics in Spanish create a soft atmosphere to rest in. Liliana draws influences from many different traditions. She has a strong belief in music and art's positive impact on people and its power to touch hearts. This the biggest reason why she chose to work with music.
They will perform their own and traditional songs from the world of Latin America!

HÅLLTIDER:

Finissage för utställningen:
Here For the Rain, Here For the Storm,
Kl: 12-16

Fika Kl: 16-17

Konsert Kl: 17-17.30

VÄLKOMNA!