Köttinspektionen Konst: Open Call

Välkomna att söka till grupputställningen: MOMENT 22.
Utställningen lånar sitt namn från Joseph Hellers anti-krigsroman (Catch-22) och betecknar ett omöjligt cirkelresonemang som gör att man hamnat i ett dödläge. Temat är fritt för egen tolkning.
Utställning kommer ta plats på Köttinspektionen, Uppsala 19 Feb - 6 Mars 2022.
Vi planerar ett speciellt event 22/2-22.
Medverkande konstnärer ersätts enligt MU-ram avtalet.
Sök med befintligt verk eller skissidé, bifoga en A4s CV. Se planritning och information nedan.

Deadline för ansökan: 22 okt 2021

Maila din ansökan i formatet PDF, till: kott.moment22@gmail.com

Deadline för ansökan:

22 okt 2021