En heldag av performance, workshop och publika händelser

Köttinspektionen Dans påbörjar sitt andra år på Köttinspektionen, genom att ta förra årets idé – som var att låta det prövade och det oprövade mötas – in i ett nytt program för 2017 med start den 9 april.

Årets program leds av en önskan att möjliggöra för processer och relationer som tillåter spontana infall och förlopp.

Konstnärerna Mariana Suikkanen Gomes, Frida Klingberg och The Disengaged Free Jazz Orchestra - Kajsa Wadhia och Maria Stiernborg kommer möta publiken vid det första tillfället.

12.00-14.00
WORKSHOP: Koreograferad läsecirkel med Maria Stiernborg

Vi läser tillsammans ur Ann Cvetkovichs bok ” Depression: A Public Feeling” och ”Artist at Work” av Bojana Kunst samtidigt som det finns möjlighet att anteckna med hjälp av nål och tråd.

Det manuella arbetet och hantverket i relation till förutsättningarna för arbete och konstproduktion undersöks samtidigt som broderandet som anteckningsmetod omöjliggör effektivitet och total uppmärksamhet. I stället blir läsecirkeln en plats där friktion och fördröjning ges utrymme.

14.00-20.00
Fyra konstnärer med olika bakgrund som delat tid och plats på Köttinspektionen under ett två veckors konstnärligt utbyte, avslutar perioden med en heldag av performance och publika händelser. Gemensamt för de olika konstnärsskapen är ett undersökande av konflikter mellan personliga erfarenheter och samhällets etablerade konventioner och förväntningar, särskilt i förhållande till produktivitet. Långsamhet, ältande, mjukhet, illogik, repetition och nonsens används som konstnärliga metoder.

Syftet med deras gemensamma residens är att möjliggöra möten mellan deras konstnärsskap, utan krav på en gemensam produktion. Snarare avsätts tid för att vara varandras resurser till att lekfullt ompröva arbetssätt och konstnärliga idéer. Genom att anamma varandras konstnärliga praktiker kan strategier och intentioner förstärkas, utvecklas, utmanas eller omkullkastas, och något oväntat kan uppstå.

Öppet att komma och gå under dagen. I foajén serveras snacks och kaffe/te.

Fri entré, ingen förbokning

Mer information om konstnärerna finns att läsa på Köttinspektionen Dans hemsida:
kottinspektionen-dans.se

Söndagen den 9 april

12.00-14.00
WORKSHOP: Koreograferad läsecirkel med Maria Stiernborg

14.00-20.00
En heldag av performance, workshop och publika händelser.

Öppet att komma och gå under dagen.
I foajén serveras snacks och kaffe/te.

Fri entré, ingen förbokning