Dubbelkonsert: bas bleau och Hara Alonso

Konstmusiksystrar är ett nätverk för kompositörer och ljudkonstnärer som definierar sig som kvinnor, icke-binära eller transpersoner. Den 20 december 2023 släpptes albumet "music for ceasefire" (https://konstmusiksystrar.bandcamp.com/album/music-for-ceasefire). Detta album är en kollektiv uppmaning till vapenvila i Gaza. Musiker från hela världen var inbjudna att delta i detta projekt och pengarna för försäljningen av albumet går oavkortat till medicinsk hjälp för palistinerna. Bland deltagarna på albumet hittar vi Hara Alonso och Nora Pollak (bas bleau) och idag är vi glada att få presentera dem för er, varmt välkomna till en dubbelkonsert! Missa inte deras konserter i utstälningen "Seger över Segern", en utställning om att överleva krig!

Hara Alonso är en Stockholmsbaserad pianist, kompositör och ljudkonstnär från Spanien. Hennes kompositionsprocess är grundad i performance och kroppslig upplevelse, hon utforskar multisensoriska praktiker, minne, rymd och fantasi som instrument för ljudframställning. Hennes kreativa praktik ifrågasätter de hegemoniska berättelserna kring musik och teknologier genom att resignifera dess verktyg och kunskap. Haras musik har framförts på flera festivaler i olika former: av ensemble och solo, som ljudinstallation och elektroakustisk konsert. Hon har samarbetat mycket med dansscenen och arbetat bland annat med koreograferna Pontus Pettersson, Oda Brekke, Martin Sonderkamp och Eleonora dall’Asta. Under de senaste åren har hon utökat pianots klangmässiga och performativa möjligheter genom utökade tekniker, somatiska övningar och signalbehandling. Hennes ljuduniversum, beskrivet som en "dyster bubblande elektronisk kraftmiljö", navigerar mellan granulära landskap, minimala beats och hypnotiska lager med en stark mikrolyrisk närvaro.

bas bleau (Nora Pollak) är producent, DJ och ibland kompositör och ljuddesigner. Hen studerar elektroakustisk komposition på Kungliga Musikhögskolan, jobbar på Föreningen Fylkingen, är en medlem i label-communityt lur och månatlig resident på malmö-baserade Retreat Radio med sin show ‘mëld’, tillsammans med Nora Fagerblom. bas bleaus musik är karaktäriserad av ett intresse för textur, lager, minimalism och maximalism. Hen gillar att samarbeta med andra, och har förutom projekt med akustiska musiker släppt remixer för Rip ME och eye measure.

English version:
Konstmusiksystrar (Sisters in Contemporary Music) is a network for composers and sound artists who define themselves as women, non-binary or transgender people. In December 20, 2023, they released the album "music for ceasefire" (https://konstmusiksystrar.bandcamp.com/album/music-for-ceasefire). This album is a collective call for ceasefire in Gaza through sound. Musicians from all around the globe were invited to participate in this fundraiser compilation. All proceeds will go to Medical Aid for Palestinians. Among the participants we find Hara Alonso och Nora Pollak (bas bleau) and today we are happy to present them to you, warmly welcome to a double concert! Don't miss their concerts in the exhibition "Victory over Victory", an exhibition about surviving war!

Hara Alonso is a Stockholm-based pianist, composer and sound artist from Spain. Her compositional process is grounded in performance and corporeal experience, exploring multisensory practices, memory, space and imagination as instruments for sound-making. Her creative practice questions the hegemonic narratives around music and technologies by resignifiny its tools and knowledge. Hara’s music has been showcased in several festivals in the form of ensemble, solo, sound installation and electroacoustic music. She has collaborated extensively in the dance scene, working, among others, with the choreographers Pontus Pettersson, Oda Brekke, Martin Sonderkamp and Eleonora dall’Asta. In the last years she has expanded the timbral and performative possibilities of the piano through extended techniques, somatic practices and signal processing. Her sonic universe, described as a ‘gloomy bubbling electronic power ambient’, navigates between granular landscapes, minimal beats and hypnotic layers with a strong micro lyrical presence.

bas bleau (Nora Pollak) is a dj, producer and occasional composer and sound designer currently studying electro acoustic composition, working at fylkingen, they are also a member of label~community @luuur.se and a monthly resident at @retreat radio with their live/DJ-hybrid show ‘mëld’, together with kräm. They are currently deep in eerie, swampy and textural sound worlds mixing a love for harshness and softness, rituals and sensory effect in their mixes and productions.
they find it nice to collaborate with others, and have recently done remixes for @rip___me & @eye_measure.

HÅLLTIDER:

Se utställningen
"Seger över Segern"
kl: 12-16

Fika kl: 16-17

Konserter:
bas bleau, kl: 17-17.20
Hara Alonso, kl: 17.30-17.50

VÄLKOMNA!