the double solo mirror residency #2

the double solo mirror residency har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring frågan om vad ”Performative Feedback” kan vara med den specifika frågeställningen "Hur kan två solopraktiker reflekteras mot varandra så att feedback uppstår genom performance istället för samtal?" Residenset möjliggör för en experimentell atmosfär och process som uppvärderar reflektionen i sig, framför resultatet. Perioden avslutas med ett offentligt möte med de båda konstnärerna som delar med sig av processen och sina arbeten, och efterföljande samtal.

Det här är det andra tillfället av tre, då koreograferna Sonja Jokiniemi och Aitana Cordero möts i en veckas residens på Köttinspektionen. Till residensserien double solo 2019 har vi bjudit in koreograferna Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro, Sonja Jokiniemi och Rani Nair.

Läs mer om koreograferna Sonja Jokiniemi (FIN) och Aitana Cordero (ESP/NL)
www.kottinspektionen-dans.se

Fredag den 27 september kl 19.00
the double solo mirror residency
Med Sonja Jokiniemi och Aitana Cordero

Publik presentation med efterföljande samtal

Ingen förbokning

Välkomna!