the double solo mirror practice #1

the double solo mirror practice har uppkommit ur en vilja att skapa stöttande strukturer för koreografer att ingå i öppna processer. Det är ett kuratoriellt koncept och en konstnärlig verktygslåda, som öppnar upp för nya format för konstnärliga utbyten och reflektioner i relation till koreografiska solopraktiker. Projektet tar formen av en serie dubbelresidens där vi bjuder in solokonstnärer som i sin tur får bjuda in en annan solokonstnär till residenset.

Residenset är centrerat kring arbetet med verktygslådan, en uppsättning instruktioner som föreslår sätt att dela, smitta, reflektera, överraska eller utmana varandras praktiker. En process som ger upphov till en experimentell atmosfär som kanske inte leder fram till något “framgångsrikt resultat” i vanlig bemärkelse, utan uppvärderar reflektionen i sig.  

Perioden avslutas med offentliga föreställningar av de båda konstnärernas solon, och efterföljande samtal om processen. Under 2019 har vi bjudit in koreograferna Jamila Johnson-Small/Last Yearz Interesting Negro, Sonja Jokiniemi och Rani Nair.

Det här är det första tillfället av tre, och presenterar soloarbeten av Londonbaserade konstnärerna Last Yearz Interesting Negro/Jamila Johnson-Small och Rowdy SS.

För verkbeskrivningar och konstnärernas biografier läs mer här:
https://kottinspektionen-dans.se/en/program/the-double-solo-mirror-pract...

Fredagen 29 mars  kl 19.00 - ca 22.00

BASICTENSION av Last Yearz Interesting Negro/Jamila Johnson-Small

BALANCE av Rowdy SS

Efter föreställningarna samtal med konstnärerna om deras arbete

Ingen förbokning