Där Världen kallas skog

Hur kommer skogen/naturen att vara i en extremt avlägsen framtid? Hur kan vi föreställa oss en framtid som troligtvis kommer vara radikalt annorlunda från nuet. Kan naturen hjälpa oss att se och förstå framtiden. Enligt den samlande expertisen är bevisen för klimatförändringarna överväldigande. Jordens temperatur stiger till följd av utsläpp av växthusgaser som ger extremare väder. Förändringarna sker till den geologiska grad att det motsvarar inträdet i en ny geologisk epok, Antropocen. Vi upplever allt mer av de storskaliga konsekvenserna som klimatförändringarna för med sig. Kommer framtiden återigen att (om)förvandla vår relation till naturen.

Utställningen vill undersöka och arbeta med en värld där människan inte är utgångspunkten utan bara en existens bland alla andra i vår omgivning. Lösa upp dikotomin mellan människa och natur och hitta berättelser bortom, en annan ny väg in i framtiden.
I Där Världen kallas skog presenteras 4 konstnärskap
som på olika sätt arbetar med relationen mellan natur och människa och förhåller sig till ett möte mellan vetenskap och konst.
- Niklas Wallenborg

Medverkande konstnärer
Timo Menke, Hanna Ljungh , Lina Persson, Niklas Wallenborg

Utställningstiteln är tagen från en roman av Ursula K. Le Guin

Curator: Niklas Wallenborg
www.niklaswallenborg.com

----------------------------------------------------------------------
Köttinspektionen konst drivs med stöd från
Kulturnämnden, Uppsala Kommun
KULTURRÅDET
Region Uppland, kultur och bildning

VERNISSAGE
LÖRDAG 24 AUGUSTI
kl 12:00-19:00
Invigningstal 17:00

Utställningen pågår
24 augusti - 15 september 2019

Öppettider
ons-fre 15:00-19:00
lör-sön 12:00-16:00
Fri entré