Där Världen kallas skog

Hur kommer skogen och naturen att se ut i en extremt avlägsen framtid? Hur kan vi föreställa oss en framtid som troligtvis kommer vara radikalt annorlunda från nuet? Kan naturen hjälpa oss att se och förstå framtiden?

Enligt samlad expertis är bevisen för klimatförändringarna överväldigande. Jordens temperatur stiger till följd av utsläpp av växthusgaser som ger ett allt mer extremt klimat. Förändringarna sker till den geologiska grad att det motsvarar inträdet i en ny geologisk epok, Antropocen, och vi upplever allt mer av de storskaliga konsekvenserna som klimatförändringarna för med sig.

Utställningen 'Där Världen Kallas Skog' undersöker och relaterar till en värld där människan inte är utgångspunkten utan endast en existens bland alla andra i vår omgivning. Att lösa upp dikotomin mellan människa och natur och finna berättelser bortom, en ny och outforskad väg in i framtiden.

I 'Där Världen Kallas Skog' presenteras fyra konstnärskap som på olika sätt arbetar med relationen mellan natur och människa och förhåller sig till möten mellan vetenskap och konst.

Utställningstiteln är tagen från en roman av Ursula K. Le Guin

Medverkande konstnärer:
Timo Menke, Hanna Ljungh, Lina Persson, Niklas Wallenborg

Curator: Niklas Wallenborg
www.niklaswallenborg.com

----------------------------------------------------------------------
Köttinspektionen konst drivs med stöd från
Kulturnämnden, Uppsala Kommun
KULTURRÅDET
Region Uppland, kultur och bildning

VERNISSAGE
LÖRDAG 24 AUGUSTI
kl 12:00-19:00
Invigningstal 17:00

Utställningen pågår
24 augusti - 8 september 2019

Öppettider
ons-fre 15:00-19:00
lör-sön 12:00-16:00
Fri entré