CONSUL AND MESHIE (inställd)

Det globala hälsoläget kring Covid-19 gör att årets Revolve Performance Art Days ställs in. Festivalen skulle ha ägt rum 8-9 maj med 12 internationellt verksamma konstnärer från sex olika nationer. Festivalen arrangeras av Uppsala konstmuseum, Köttinspektionen dans, Uppsala stadsteater samt Uppsala Konsert & Kongress . Det är med sorg vi tvingats konstatera att denna festival inte kan genomföras i år. Vi kommer arbeta utifrån målet att merparten av programmet kan ske i maj 2021 istället. På Köttinspektionen planerar vi för att presentera verket Consul and Meshie nästa år.

De som köpt biljetter till föreställningar har möjlighet att omboka dessa eller att göra ett återköp.

Revolve fiction - framflyttad ett år till maj 2021

Festivalen vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska. Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den. Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli. 

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns. 

Årets konstnärer:

Ivo Dimchev (BG)

Antonia Baehr (DE) 

Latifa Laâbissi (FR) 

Nadia Lauro (FR)

Shakuntala Kulkarni (IN)

Arundhati Chattopadhyaya (IN)

Rani Nair (SE)

Kelly Jayne Jones (GB)

Kimatica Studio (GB)

Lundahl & Seitl (SE)

-----

CONSUL AND MESHIE

Av och med Antonia Baehr och Latifa Laâbissi

I en installation av Nadia Lauro

I början av 1900-talet levde schimpanserna Consul och Meshie som människor, med människor, och verkade uppleva sig själva som mänskliga. Antonia Baehr och Latifa Laâbissi iklär sig sina egna ap-identiteter i en installation av Nadia Lauro. Håriga, oförskämda och skamlösa ställer de ut sig själva i 3 ½ timmar och publiken bjuds in att stanna så länge som möjligt tillsammans med konstnärerna. Consul and Meshie gestaltar hybrida figurer som pekar på våldet i tillskrivelser och bryter ner distinktioner som natur-kultur, man-kvinna, själv-den andra.

-----

Kuratorer: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum, Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, Köttinspektionen dans, Erik Gavelin, Uppsala stadsteater, Hanna Olsson Lanneberg, Daniel Sallmander, Sara Högsten, UKK

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Samarbetande partners detta år är Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress.

Festivalen genomförs med stöd från Uppsala kommuns kulturnämnd, Region Uppsala och Goethe-Institut Schweden.

Revolve Performance Art Days ställs in i år pga Covid-19

Festivalteamet kommer arbeta utifrån målet att merparten av programmet kan ske i maj 2021 istället

På Köttinspektionen planerar vi för att presentera verket Consul and Meshie nästa år