CHOP WATER - CARRY WOOD

gustaf broms arbetar i gränslandet performance-rörlig bild-installation.
Arbeten kretsar ofta kring frågeställningar om medvetandets natur
och perforerade verkligheter. Han började att arbeta med fotografi och
installation, men framförallt två arbeten ledde honom till den mer formlösa
processen, performance/aktion.
1993 brände han alla sina verk, och med det insåg hur intensiteten i
aktionen och den kvarvarande askan var starkare än något tidigare verk.
2005 avslutades projektet “ 5 faiths for a brave new world”, som bestod av
objekt som var fysiskt för tunga för att kunna lyftas av hans kropp.
Dessa två erfarenheter ledde till en längtan att arbeta med det formlösa och
ledde fram till projektet “ A walking piece”, med Trishula Littler, där de
tillbringade 18 månader till fots från Vendel till Odessa,verket skall ses som
en teckning i tid, där kroppen är kritan.
http://orgchaosmik.org/

gustaf broms (SE)
Gustaf Broms is a Swedish artist living and working in the Vendel forest,
Uppland. He works in the borderlands between performance, video and
installation, and is engaged with concepts of being and the nature of
consciousness, in the gap where the biological processes of the body are
contrasted against the intellect’s ability to interpret experience. Through his
practices, he investigates a language that transcends these cracks between
the dualism body and mind, as well as between the self and the environment.
https://orgchaosmik.org/

UTSTÄLLNING

CHOP WATER - CARRY WOOD
gustaf broms
Vernissage 4 maj 2024
Invigning 14:00

Öppet: 4/5 - 19/5
Ons-Fre 13-18
Lör-Sön 12-16

Fri entré