Cheating Discipline and Other Artistic Affairs

De låter ord möta deras kropp. Språket förändrar dess porösa form inifrån. Orden utformar deras substans till en specifik kropp; en fiktiv verklighet av förändring. En kropp; tiden rinner; en annan kropp. De skiftar, rummet skiftar med dem; tillsammans rinner de in i en ny situation, en annan fiktion: verkligheter målas om av att de rör sig genom dem.

Cheating Discipline and Other Artistic Affairs är en gemensam resa genom svaga fiktioner. Sakta utvecklas olika temporaliteter, olika närheter – subtila verkligheter inbäddade i lager av mörker. Genom att röra sig igenom sociala, imaginära, språkliga och sensoriska kroppar utan hängiven kontinuitet, skapas mångfaldiga affärer. Affärerna skapar otrogna kontrakt, förföriska läckage och intima sätt att spendera tid tillsammans som existerar inom, men bedrar, den disciplinära ordningen. På ett sätt är Cheating Discipline and Other Artistic Affairs en porös kropp i sig själv, som läcker ur sin givna form och förändras, gång på gång.

Samproducerad av Weld. Med stöd av Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Gry Tingskog arbetar med koreografi tillsammans med dans, skulptur, måleri och skrivande, genom att fläta samman trådar från performance och installation. Hon är för närvarande aktiv med verken Cheating Discipline and Other Artistic Affairs, I Object! och echoes of you(s). Gry är baserad mellan Stockholm och Gießen, Tyskland, var hon studerar en MA i koreografi och performance vid Justus-Liebig-Universität. Gry är även medgrundare och del av INSISTER SPACE, ett koreografiskt initiativ som föreslår kollegiala strukturer och sammanhang för frilansande konstnärer.

Fredag 20 sept kl 19.00

Cheating Discipline and Other Artistic Affairs

Med och av: Maia Means, Amina Szecsödy, Oda Brekke and Gry Tingskog

Koncept och koreografi: Gry Tingskog

Ingen förbokning

Välkomna!