BIENAL NOmade - Polo Negro

Köttinspektionen bjuder in konstnären Anders Rönnlund (Uppsala) att skapa ett kulturutbyte med en grupp konstnärer från Chile och Ecuador. Projektet startades några år tillbaka där Rönnlund medverkade i en utställning i Ecuador och träffade några av konstnärerna och teoretikern Hernán Pacurucu Cárdenas. Det är med spänning vi nu kan presentera en fördjupad och vidareutvecklad utställning där mötet mellan konstnärerna sker här i Uppsala! De spänner tillsammans över flera generationer. Sju decennier är representerade ändå är det likheterna i konstnärligt förhållningssätt som framträder tydligast. Curator Victor Hugo Bravo har valt ut de konstnärer han tycker skapar en intressant och aktuell utställning och med Rönnlund har de nu bjudit in konstnärer att delta i en artis recidens där de tillsammans skapar denna utställning på Köttinspektionen. Alla konstnärerna visar nya verk, speciellt framtagna för den här utställningen. En del verk är gjorda i ateljén och fraktade till Uppsala, andra är påbörjade i ateljén men slutförs på plats medan några är tillkommer helt i Köttinspektionens lokaler.

Curator / konstnär / Victor Hugo Bravo
Teoretiker / Hernán Pacurucu Cárdenas
Projektledare och kontakt i Sverige / konstnär / Anders Rönnlund

I Victor Hugos presentation av utställningen kan man bland annat (och i fri tolkning) läsa:

" Utställningen BIENAL NOmade - Polo Negro utgår från bilden av Latinamerika som ett fält bestående av fel, materialproduktion, gerilla, trafik, karnevaler, fester, diktaturer och sociopolitiskt /kulturellt kaos. Men bortom schablonerna finns en intim, subjektiv begreppsvärld som format samhällen beroende av dess regimer och kultur, läge och historia. Denna blandning av kulturella och geografiska skikt definierar vårt sätt att skapa mening. Ur dessa premisser och denna blandning av skikt uppstår frågan kring den konstnärliga produktionen. Hur den cirkulerar i en global tid och hur den innesluter universella frågor och konflikter. Men också hur denna globala produktion upprättar formella och kulturella band mellan avlägsna länder, skapar broar mellan platser och kulturer utan att hemfalla till att reproducera standardiserade diskursiva fält. De inbjudna konstnärerna spänner över många generationer och utställningen betonar historiska och evolutionära erfarenheter av sociala och konstnärliga processer och hur de kan gestalta en vision av transit, en nomadisk vision av konstnärliga produktioner. I dess sprickor går det att skymta skillnader och meningsskiljaktigheter i områden där även den konstnärliga processen har svårigheter att komma in. BIENAL NOmade - Polo Negro utforskar dessa fält i marknadens utkanter med ett kritiskt öga riktat mot samhällets tillstånd. "
/Victor Hugo Bravo, Santiago

Medverkande konstnärer:
Francisco Brugnoli, 1935, Santiago, Chile
Virginia Errázuriz, 1941, Santiago, Chile
Anders Rönnlund, 1951, Uppsala, Sverige
Victor Hugo Bravo, 1966, Santiago, Chile
Larissa Marangoni, 1967, Guayaquil, Ecuador
Gabriela Carmona Slier, 1980, Santiago, Chile
Pilar Quinteros, 1988, Santiago, Chile
Claudia Osorio, 1990, Santiago, Chile

Medverkande teoretiker:
Hernán Pacarucu Cárdenas, 1973, Cuenca, Ecuador


---------------
PROGRAM:
VERNISSAGE 1 SEPTEMBER

Utställningen öppnar 12:00

Invigningstal 16:00
Peter Gustavsson, ordförande Kulturnämnden Uppsala kommun.
Eva Zetterberg, ordförande SCHIK, Sverige/Chilenska kulturinstitutet och tidigare Sveriges ambassadör i Chile.
Musik av David Rönnlund, låtar från norska dalgångar på hardingfela och benflöjt.
Flera av konstnärerna medverkar vid vernissagne och berättar om sin konst.
---------------
Köttinspektionen konst får stöd från
Kulturnämnden, Uppsala kommun
Region Uppsala, Kultur och bildning
KULTURRÅDET

BIENAL NOmade - Polo Negro får stöd från
Kulturnämnden, Uppsla kommuns produktionsstöd
SCHIK - Svensk-Chilenska Kulturinstitutet / Instituto Sueco Chileno de Cultura
Stiftelsen Längamnaska kulturfonden för produktion av utställningskatalog

Foto: Gabriela Carmona Slier

VERNISSAGE 1/9 2018
Invigningstal kl.16:00
(Se program till vänster)

FÖREDRAG 5/9 kl.19:00
BIENAL NOmade en konstnärsdriven serie med utställningar som hittills har visats bl.a. i Ecuador, Polen, Sverige mm.
Föredragshållare: Tomasz Matuszak, konstnär och chef för skulpturfakulteten på Konstakademin i Lódz, Polen. Föredraget hålls på engelska.

ÖPPETTIDER
1-16 sep 2018
ons-fre 15-19 lör-sön 12-16

KULTURNATTEN
8 september

QUISEQUOSE
16 sep kl.17:00

Mer info kommer inom kort